ISO & Kwaliteit

iso&kwaliteitAls we ons richten op de merkdealers die gerelateerd zijn aan Pon’s Automobielhandel en daarbij de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda vertegenwoordigen, spreken we over ketencertificering. Deze dealers worden jaarlijks door een externe partij geauditeerd aan de hand van een door de fabriek en importeur opgestelde checklist waaraan de dealer moet voldoen. In deze checklist zijn niet alleen de ISO eisen, maar ook de fabriek standards opgenomen.

De dealerorganisatie werkt met een doeltreffend kwaliteitssysteem, waarbij de dagelijkse werkzaamheden niet uit het oog worden verloren. Het efficiënt registreren van de vereiste onderdelen staat voorop. Hierdoor is het relatief eenvoudig om maandelijks analyses uit te voeren en doeltreffende maatregelen te nemen. Hierbij gaat het om doelstellingen zoals; klachtenprocedures, testprogramma’s, klantdashboard, LIS-testen, mysteryshopper, gereedschappen en kalibraties van equipement, organisatieschema, functieomschrijvingen en opleidingen. Daarnaast zijn de gewenste notulen en maatregelbladen van diverse werkoverleg situaties een belangrijk doel. Het hanteren van een doeltreffend kwaliteitssysteem kost tijd en energie. Maar kan, mits goed uitgevoerd bijdragen aan het succes van uw onderneming.

Wij bereiden uw bedrijf en uw medewerkers voor op de ISO ketencertificering. Bovendien kunnen wij periodiek uw kwaliteitssysteem auditen, onderhouden en bewaken. Laat ons uw handboek onder de aandacht brengen van uw medewerkers, zodat de uitvoering van de processen op de juiste manier voor iedereen vanzelfsprekend wordt. Houd uw medewerkers scherp!

Garantie audit
Onlangs een garantie audit gehad? De praktijk laat te vaak zien dat veel dealers flinke bedragen terug belast krijgen door de importeur. Uit onze onderzoeken is gebleken dat de oorzaak vaak gezocht moet worden in het proces van de werkorder en de opmaak van de factuur. De basis van een goede werkorder begint bij een goede omschrijving van de klachten en een duidelijke omschrijving van de gestelde diagnose door de werkplaats. Kennis van de richtlijnen op gebied van garantie zal bij de service adviseur aanwezig moeten zijn voor de opmaak van een garantiefactuur. De grootste valkuilen zijn het gebruik van de vaste arbeidsposities, de zogenaamde vrije posten en welke bewijsstukken behoren aanwezig te zijn. Kortom, er komt wat bij kijken om een goede garantiefactuur op te maken en deze te verwerken tot claim naar de fabriek. Uit de resultaten van de audits blijkt dat de oorzaak van een na belasting, vaak gezocht moet worden in het voortraject en niet zozeer bij de garantiespecialist. Voorkom terugbelasting!

Pré-audit garantie
Om u te behoeden van een door de fabriek of importeur opgelegde na belasting kunnen wij een Pré-audit uitvoeren. Tijdens deze pré-audit controleren wij de werkorders en factuur op dezelfde wijze als de fabriek. Hierbij stellen wij vast welke loon of onderdelen posities onjuist zijn gebruikt. We controleren of de opdracht voorzien is van alle bewijsstukken en beoordelen de werkorder op gebied van klachtomschrijving, diagnose van de werkplaats en de uitgevoerde reparaties. Uit deze pré-audit komt uiteindelijk een foutcode lijst die wij vertalen naar een actielijst met verbeterpunten. Uiteraard staan wij u bij om de verbeterpunten bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen. Indien nodig dragen wij de zorg om uw medewerkers te sturen bij het verbeteren van het primair garantieproces.

Benieuwd hoe bij u het primaire garantieproces in elkaar steekt?
Loopt u bij een fabrieksaudit het risico op een procentuele na belasting?

Wij staan u graag te woord. Klik hier voor contactgegevens.