Management & After sales

managementaftersalesNaast de geleverde kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden draait het resultaat van uw after sales afdeling voor een belangrijk deel om de verhouding tussen de te verkopen en de werkelijk verkochte uren.

Is de efficiëntie van uw after sales afdeling zodanig dat u het maximaal rendement kan halen?
Hoe is het gesteld met de motivatie van de mensen die hun werk doen binnen alle processen en procedures? Motivatie van uw medewerkers is immers geen bijkomstigheid maar een discipline. Inteco Support beschikt over deskundige medewerkers die u daarbij de helpende hand bieden. Middels een, speciaal door Inteco Support ontwikkelde, quickscan zijn wij in staat de efficiëntie van uw after sales in kaart te brengen. Waarbij de knelpunten en de plaatsen waar geld blijft liggen worden aangegeven. Uiteraard bieden wij de mogelijkheid u te ondersteunen met de implementatie van het veranderingsproces, maar kunnen ook deze taak van u overnemen.

De kwaliteit uit het primaire proces
Hoe efficiënt werkt bij u het primaire proces? In hoeverre draagt het primaire proces bij aan de kwaliteit van de geleverde diensten, de klanttevredenheid en het rendement van uw after sales? Wij brengen het primaire proces in kaart. Hieruit zal blijken welke zaken aangepakt dienen te worden ter verbetering van de kwaliteit en het rendement van uw onderneming. Vervolgens geven wij uw eventuele verbeterpunten aan.

Onze werkwijze
Hoe gaan wij in grote lijnen te werk? De basis ligt bij een goede en complete werkorder, die op juiste wijze is geplaatst in het werkplaats plansysteem. Hiervoor analyseren we grondig de routing van de werkorder en wordt er nagegaan waar vertragingspunten zitten. Daarnaast worden de omschrijving van de werkopdracht, de geklokte tijd, de aanwezigheid van onderdelen en de huidige controlepunten kritisch bekeken. Andere aandachtspunten: hoe verloopt de communicatie tussen de afdelingen en op welke wijze wordt de communicatie met de klant onderhouden als het gaat om de voortgang van de werkzaamheden? Verder komen uiteraard klantbeleving, overdracht van de auto aan de klant, inzet en motivatie van de medewerkers en bereikbaarheid van uw bedrijf aan bod.

Verbeteringsprogramma
De uitkomsten van onze bevindingen worden verwerkt in een concreet verbeteringsprogramma. Daarbij kunnen we ook zorg dragen voor de uitvoering van het verbeteringsproces.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij staan u graag te woord. Klik hier voor contactgegevens.